Przejdź do głównej zawartości

Świetlica szkolna przestrzenią wolnego czasu ! :)   Świetlica szkolna jednym kojarzy się z przechowalnią (choć mam nadzieję, że ten stereotyp już dawno odszedł do lamusa), innym z miło spędzonym czasem - czasem na zabawę i naukę. Tak właśnie my w naszej szkole chcemy, żeby nas postrzegano i do tego dążymy. Dlaczego świetlica szkolna jest ważna?
Według ORE :
„Współczesna świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj.:
1. w zakresie opieki – w ramach której zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu.
2. w zakresie wychowania – wywieranie takiego wpływu na dzieci, aby powodować pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności, zmiany w ich osobowości, w tym troska o dobre relacje tak, aby dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia społeczne mające znaczący wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie.
3. w zakresie dydaktyki – na terenie świetlicy wspomagane są dydaktyczne zadania szkoły, które sprowadzają się do poszerzania wiedzy uczniów, kształtowania różnego rodzaju umiejętności.
4. w zakresie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych – czyli takich aktywności, które zapobiegają utrwalaniu nieprawidłowych wzorców, a w stosunku do pewnej grupy wspomagają budowanie prawidłowych procesów; dotyczą one dzieci z zaburzonymi funkcjami psychomotorycznymi, problemami emocjonalnymi i społecznymi, dzieci z niepełnosprawnościami, chorobami somatycznymi.”Świetlica szkolna to miejsce, gdzie każde dziecko powinno czuć się swobodnie i dobrze. Działania podejmowane na świetlicy oddziałują na dziecko zarówno w sferze psychicznej, fizycznej, jak i społecznej. To tu nawiązuje ono swobodne interakcje społeczne z innymi dziećmi, rozwija swoje pasje, umiejętności i hobby. Aktywnie uczestniczy w grach i zabawach oraz poszerza swoje horyzonty i wiedzę. „Obszar zainteresowań współczesnych dzieci ewoluuje i mądry wychowawca winien uwzględniać te zmiany w swojej pracy, orientować się, co ciekawi jego podopiecznych oraz dopuszczać dzieci do wspólnego decydowania, o czym będą zajęcia świetlicowe. W związku z tym wyłaniają się ważne cechy kompetentnego wychowawcy – otwartość, elastyczność i umiejętność słuchania. Ta ostatnia cecha jest niezbędna w pracy świetlicowej, ponieważ dzieci potrzebują wsparcia po trudach lekcji, surowej i ciągłej ocenie, która może wywoływać negatywne emocje. Dzięki dobremu kontaktowi z nauczycielem świetlicy, jego troskliwości, życzliwości, uśmiechowi, uczniowie postrzegają świetlicę jako miejsce przyjazne i mogą również dzięki temu zmienić nastawienie do szkoły.”-  A. Pery i D. Kmita. *

  


* źródło : https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/zarzadzanie-oswiata/5450-nowy-poradnik-pt-qwietlica-szkoln-przestrzeni-czasu-wolnegoq

Komentarze