Przejdź do głównej zawartości

Świetlica jest ważna!


Dlaczego świetlica jest ważna? 
Oto kilka istotnych argumentów, które ukazują, jak istotną  rolę w procesie edukacji pełni świetlica szkolna.

Po pierwsze:  WIELOSTRONNOŚĆ
Zadaniem świetlicy szkolnej jest pełnienie roli, nie tylko opiekuńczej, ale i wychowawczej. Uzupełnia ona pracę szkoły we wszystkich możliwych aspektach, tj. dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, a także terapeutycznym.
Po drugie : SWOBODA I KREATYWNOŚĆ
To, co dzieci lubią najbardziej! To właśnie po zakończonych lekcjach dajemy czas na odpoczynek, jednocześnie rozbudzając inicjatywę do dalszego twórczego, swobodnego i kreatywnego działania. Pod czujnym okiem nauczyciela świetlicy, stosując różne formy działania i metody pracy, dzieci rozwijają nabyte już umiejętności - czytania, pisania, liczenia. Wyrażają ekspresję związaną, nie tylko ze słowem, ale i działaniem, np: tworząc prace plastyczne, uczestnicząc w zajęciach ruchowym lub grach. To one rozwijają u dzieci wyobraźnię, kreatywność i aktywną twórczość. 


A po trzecie: ROZWÓJ
Świetlica szkolna, to doskonałe miejsce, gdzie każdy tok myślenia, działania jest dobry. Tu się nie narzuca... tu się tworzy, rozwija i działa! Różne sytuacje wychowawcze, praca w dużej, małej grupie, praca indywidualna - wszystko to wpływa na własną aktywność uczniów. Uczy żyć w zespole, a zarazem rozwija samodzielność.


Komentarze