Przejdź do głównej zawartości

PRAWA DZIECKA....


Niestety, od wieków każdy dorosły przypomina dziecku, jakie ma ono obowiązki. Jest ich wiele. Te najczęściej wypowiadane to: posprzątaj pokój, zrób pracę domową, umyj zęby…
OK, obowiązki znamy, a prawa? Pamiętamy, jakie prawa ma dziecko? ONO TEŻ JE MA!

 Zobaczcie, jak w naszej szkolnej świetlicy respektujemy prawa dziecka.

  
              1. Życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie kształcenia 
i wychowania                 2.   Swoboda w wyrażaniu swoich poglądów, myśli i przekonań 

                 3.Rozwijanie swoich zainteresowań, zdolności
i talentów 


                    4.Jawna i umotywowana ocena

Komentarze